Google postaví experimentálne mesto

Od roku 2001 do roku 2008 pôsobil generálny riaditeľ Sidewalk Labs Daniel Doktoff ako námestník primátora New Yorku pre hospodársky rozvoj a teraz riadi rôzne mediálne platformy pre niekoľko amerických miest. Teraz však spoločnosť vypracovala oveľa ambicióznejší projekt - nie prestavať infraštruktúru mesta, ale vybudovať ju od nuly, pričom zohľadní všetky existujúce príležitosti.

V experimentálnej osade sľubuje laboratórium Sidewalk Labs využitie všetkých high-tech inovácií v oblasti mestského životného prostredia - nielen tých, do ktorých je zapojená radnica v Moskve, ale skôr, ktoré zlepšia kvalitu života obyvateľstva a zároveň zlepšia environmentálnu situáciu. Technológie sa budú týkať nielen dopravy a infraštruktúry, ale aj sociálnej oblasti, ako aj systému riadenia.

Po prvé, spoločnosť postaví malú plochu, na ktorej budú, rovnako ako na cvičisku, testované a vypracované všetky technologické riešenia. Potom prerastie do celého mesta, ktoré sa podľa Doctoroffa stane „komplexným inovačným laboratóriom“. Tam, kde sa plánuje výstavba jedinečného mesta, nie je uvedené - laboratóriá pre chodcov stále hľadajú pomerne veľké územie bez rozvoja.

Odporúčaná

Stylofón GenX-1: nezvyčajný hudobný nástroj
2019
Rastú, vlasy, rastú!: Nové lieky na starý problém
2019
Monster on vacation: test drive Lexus LX 570 Black Vision
2019